ﻧﯿﻤﻪ ﺷب

ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺮﺍ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﺩ 

ﻣﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﯽ ؛ 

غصه ای، 

غمی ، 

چیزی.....
طبقه بندی: عاشقانه،


تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به حيات نفسي مي باشد.