تكليك
تكليك يامان درد اولار،
اوني چكن مرد اولار،
دوستان اوزاخ دوشنين،
قلب دولو درد اولار.
طبقه بندی: عاشقانه،


تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به حيات نفسي مي باشد.