تسليت به تو
خداكنه غم آخرت باشه                               غم بعديت مرگ خودم باشه

رخته مشكي با چكمه هاي سفيد                 صورت زيبا با اشكاي سپيد

تو چكمه ي سپيدت                                     غم و غصه شد نصيبت

نشد بگم تسليت                                         نشد بگم اشك نريز

اقاجون رفت خدانگه دار                        اين يادگاري رو ازم نگه دار
طبقه بندی: عاشقانه،


تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به حيات نفسي مي باشد.