امشب دلگير تر از هرشب
امشب دلگير تر از هرشب سمت خدا                             درد و دل ميكنم من جه بي صدا

مثل يه درخته تنها در انتظار بهارم                               مثل يه آدم تنها در انتظار يارم

باور نميكردم يه روز ازم جداشي                                 يا روزي از بودن كنارم ضجر بكشي

هيچ وقت من شونه اي واسه گريه نداشتم                    هميشه تو تنهايي بذر عشق ميكاشتم

هيچ كدومتون ارزش عشق مقدس و نداريد                    همتون پارو دل ساده ي من ميذاريد

نبودي و ببيني تو هر قدم افتادم                                   نبودي دو دستم وقتي كه افتادم

شمع اميدم بر باد كمر خم كرده                                    نگاه كن غم دوريت كمرو تاكرد

سرنوشت واسه من خدايي خيلي بد نوشت                  رو آينه هاي زندگيم اسم جدايي نوشت

خيلي دوست دارم خط بكشم تو سرنوشت                     خب آخه چرا واسه من بد نوشت

بازم شب شد خدا من چرا بي خوابم                               چرا عادت دارم تو آغوش تو بخوابم

تو به آخر ميرسي بي من چرا                                        تو بي من خوبي لعنتي بگو چرا

چرا همش حس ميكنم تو ازم سري                                 چرا بعد شنيدن حرفام از پيشم ميري


طبقه بندی: عاشقانه،


تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به حيات نفسي مي باشد.