هر كجا كه باشي
بي تو خسته
بي تو دل بشكسته
اي عشق جاويدان
بي تو من سرگردان
هر كجا
هستي
من هستم
تنها به تو،دل بستم
هر كجا هستي
من هستم
تنها به تو من دل بستم


هر كجا باشي
آنجايم
اي همه خواب و رويايم
رويايمهر كجا كه باشي آيم تا بينمت
در قلب من
هستي
محتاجم بر عشقت


در هر لبخند تو
آهي كه تو سينه هاست


در ذرات هستي
آثار تو پيداست

هر كجا كه باشي
خواهم آمد سويت


در قلب من هستي
محتاجم بر عشقت


هر كجا كه باشي


طبقه بندی: عاشقانه،


تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به حيات نفسي مي باشد.