چگونه ؟

رفتنت..

نبودنت..

نامرديت..

هيچ كدام

برايم سوال نشد

فقط يك بغض..

خفه ام ميكند...

چگونه نگاهت كردكه

اين گونه رهايم كردي
طبقه بندی: عاشقانه،


تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به حيات نفسي مي باشد.