بسه ديگه
ميدوني خدا

تو دنيات

گاهي اوقات آدما به جايي مي رسن كه دلشون مي خواد

داد بزنن و بگن

"بسه ديگه نمي كشم"

ميدوني من به اونجا رسيدم

صداي خورد شدنم رو حس مي كنم

اما عرضه ي فريــــــــــــــــــــــــــــــاد زدن ندارم

شايد اگه داد بزنم سريع بياي

ولي مثل آدمي شدم كه مي خواد داد بزنه و انگار

يكي جلو دهنش رو گرفته

واست نوشتم چون نتونستم داد بزنم

حس بدي دارم

تنهايي شكستن با وجود اينكه بدوني

چند نفر دوست دارن خيلي بده

اينكه فقط به خاطر اونا تحمل كني

و بازم مثل هميشه در جواب سوالاشون بگي

خيلي خوبم و بزني زير خنده

تو دنيات ماسك زندگيت بهم چسبيده خداطبقه بندی: عاشقانه،


تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به حيات نفسي مي باشد.