به رخ نميكشيدم

من اگه خدا بودم ...!اينقدر هواي دو نفره رو به رخ تك نفره ها نميكشيدم ...!نـتــرس از هجـــــ ـــ ـوم حـضــــــ ــــ ــورم ..!چــــيزي جــــ ـــ ـز تـــنــهايي با من نيـــستـــــ ـــ ـ ..

طبقه بندی: عاشقانه،


تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به حيات نفسي مي باشد.