ساده فرض مي كنند
لغت نامه هاي دنيا را بايد آتش زد...!
جلوي واژه نبودن نوشته اند:

عدم حضور شخص يا چيزي

همين!!!!

چقدر نبودن تو را ساده فرض مي كنند...   
طبقه بندی: عاشقانه،


تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به حيات نفسي مي باشد.