گلايه اي نيست. . .

دلم ميخواهد جوري كه به گوش تمام دنيا برسد فرياد بزنم او را نه عوض ميكنم و نه عوض ميشود. . .گلايه اي نيست. . .

بارها درد كشيده ام و گفته ام كه در مسير عشق حتي اگر به بهانه ي نگاه كردن به پشت سرت هم برگردي عاشقيت تا دنيا دنياست زير يك سوال پر رنگ و بي جواب مي رود. . .

عشق معامله نيست كه اگر قيمت مناسب بود به اندازه كافي هديه بدهي و بماني. . .

و اگر ربان نقره اي رنگ جعبه ي هديه اش يك تاي اضافي داشت زير همه چيز بزني و بروي. . .
طبقه بندی: عاشقانه،


تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به حيات نفسي مي باشد.